outlook 2010 でのメール設定方法

 

 

outlook2010-01

 

outlook2010-02 

 

outlook2010-03

outlook2010-04

 

outlook2010-05

 

outlook2010-06

 

メール送受信不具合の調査に必要な設定画面その1 

outlook2010-07 

 

メール送受信不具合の調査に必要な設定画面その2

outlook2010-08 

メール送受信不具合の調査に必要な設定画面その3

outlook2010-09

メール送受信不具合の調査に必要な設定画面その4

outlook2010-10

 

送信メールサーバの利用ポートを標準の 25 から 587 に変更する

メールをサーバーから削除する指定期間を設定する

メール送受信不具合の調査に必要な設定画面その5

outlook2010-11

 

outlook2010-12

outlook2010-13